Picture1

رسالت ما

رسالت تیم ریاضی ۲۰

آینده متعلق به دانش‌آموزانه و یادگیری درس موثرترین راه دردنیای امروز برای آینده سازی کشوره. ما قصد داریم این سرمایه‌های عزیز رو با تمام امکانات و توانی که داریم به سمت یادگیری بهتر و عمیق‌ترِ درسی هدایت کنیم که زمینه‌ی بسیاری از دروس آینده‌ست.

 از طرف دیگه بخش تحلیلگر ذهن دانش‌آموز با تقویت درس ریاضی، خلاقتر عمل می‌کنه. ذهن تحلیلگر، یعنی رویارویی موثرتر با مشکلات در آینده؛ یعنی سازگاری با دنیای پیچیده‌ی پیش رو؛ یعنی خلاقیت؛ یعنی شکوفایی.

ما در ذهن دانش‌آموز بذر ریاضی رو می‌کاریم به این امید که در فرداهای کشورمون، نسلی سرفراز و جامعه‌ای هوشیار و هوشمند داشته باشیم. 

فرزندان ما سزاوار این هستند که پرچم‌دار علم و فن‌آوری در دنیا باشن. بنابراین ما با تبدیل آموزش ریاضی به یک فعالیت لذت بخش، علاقه‌ی دانش‌آموز رو به این درس افزایش می‌دیم که این مهم، به همت و تلاش فرد به فرد تیم ریاضی۲۰ به دست اومده.